Montáž plastové rozetové kliky

 

 

 

Nejprve vložíme čtyřhranný trn do otvoru pro kliky na zámku ve dveřích. Čtyřhran zasuneme tak, aby zářezy

nebo nejtenčí stěna „dutého“ čtyřhranu směřovaly proti otvorům na imbusové šroubky v klikách. Na trn nasu-

neme plastové díly rozet pro kliku. Označte na dveřích všechny otvory pro šrouby na podkladových plastových

dílech rozet vrchních pro kliku i  spodních s  otvory pro klíč. Plastové díly rozet přišroubujeme přibalenými

šroubky otvorů. Pro navrtání šroubků u  rozetového kování používejte vrták o  ø 7  mm. Šroubky dotáhnemepřiměřenou   

silou tak, aby nedošlo k přetočení nebo k poškození drážky na hlavě šroubku. Po přišroubování plastových dílů ke dveřím,

nacvakneme vrchní, překrývající kovové díly rozet na plastové. Poté nasadíme kliky načtyřhran a zajistíme imbusovými

šroubky (červíky) ke čtyřhrannému trnu. U těžkých dveřních křídel (dveře nad

40 kg) nebo dveří s  vratnými pružinami (samozavírače, kyvné panty, atd.) musí docházet k  pečlivé montáži,

 protože dochází k několikanásobně vyššímu odporu v tahu při otvírání. Pro tyto konkrétní případy doporučujeme

použít kování (kliky) osazené průmyslovými ložisky, která jsou konstruovaná pro dveřní křídla v  místech se

 zvýšeními nároky na jejich provoz.