Montáž štítové kliky

Nejprve vložíme čtyřhranný trn do otvoru pro kliky na zámku ve dveřích. Čtyřhran zasuneme tak, aby zářezy

nebo nejtenčí stěna „dutého“ čtyř

hranu směřovaly pr

oti otvorům na imbusov

é šroubky v klikách. Na trn nasune-

me kliky spojené se štítky a vložíme klíč do otvoru ve

 štítu, který 

zajistí správné umístění štítu v ose se zámkem.

Označte na dveřích všechny otvory pro vruty na štítcích. Štítky přišroubujeme přibalenými vruty v místě otvorů

na štítech dveřního kování. Pro předvrtání otvorů na vruty u štítového kování použijte vrták o ø 5 mm. Vruty

 dotahujeme přiměřenou silou tak, aby nedošlo k přetočení, případně vytržení vrutů ze dveří nebo k poškození

drážky na hlavě vrutu. Kliky poté zajistíme imbusovými šroubky (červíky) ke čtyřhrannému trnu. U těžkých dveř-

ních křídel (dveře nad 40 kg) 

nebo dveří s vratnými  

pružinami (samozavírače, kyvné panty, atd.) musí docházet

k pečlivé montáži, protože dochází k

několikanásobně vyššímu odporu v tahu při otvírání. Pro tyto konkrétní pří-

pady doporučujeme použít kování (kliky) osazené průmyslovými ložisky, která jsou konstruovaná pro dveřní

křídla v místech se zvýšeními nároky na jejich provoz.